o projekcie

 

 Fundaja „ OBUDŹMY NADIEJĘ”

realizuje projekt  „CUŚ DOBREGO”

dofinansowany z Funduszy Europejskich

w partnerstwie z Powiatem Rawskim jako Liderem i Gminą Regnów, Gminą Biała Rawska, Gminą Rawa Mazowiecka, Miastem Rawa Mazowiecka, 
Szpitalem Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

 

  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego 105 miejsc świadczenia usług dla 223 osób. 

  Usługi społeczne będą realizowane w formie: usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Regnów, Gminy Biała Rawska i Miasta Rawa Mazowiecka, specjalistycznych usług opiekuńczych i asystenta rodziny dla mieszkańców Gminy Biała Rawska, Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, prowadzenia Klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka oraz prowadzenia dla mieszkańców powiatu rawskiego: wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, Domu Dziennego Pobytu w Rawie Mazowieckiej i w Przewodowicach i wsparcia dzieci z rodzin zastępczych i osób z ich otoczenia.

   Usługi zdrowotne będą realizowane w formie miejsc opieki długoterminowej i organizacji teleopieki

 

Realizacja projektu od 01.07.2020 r. do 30.06.2023 r.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 11.090.726,51 zł

Wartość projektu 13.047.757,68 zł

 


Drukuj   E-mail